ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - KHẨN TRƯƠNG - AN TOÀN - HIỆU QUẢ                                                                                                                                                                     

 

video

The player will show in this paragraph

Giới thiệu tuyến metro1

LIÊN KẾT WEB

TIẾN ĐỘ THI CÔNG CÔNG TRÌNH

Tiến độ thực hiện tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) tính đến ngày 30/11/2020 (15/12/2020 07:08)

Các tin khác:
Tiến độ thực hiện dự án tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) Tuần 38 (25/9/2019 01:27)
Tiến độ thực hiện dự án tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) tuần 35 (4/6/2019 01:45)
Tiến độ thực hiện tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) tính đến ngày 31/12/2021 (13/5/2019 09:30)
Xem tin theo ngày
Ngày