ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - KHẨN TRƯƠNG - AN TOÀN - HIỆU QUẢ                                                                                                                                                                     

 

video

The player will show in this paragraph

Giới thiệu tuyến metro1

LIÊN KẾT WEB

TIẾN ĐỘ THI CÔNG CÔNG TRÌNH
Tiến độ thực hiện tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) tính đến ngày 31/12/2021

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN TUYẾN METRO SỐ 1 (BẾN THÀNH – SUỐI TIÊN) TÍNH ĐẾN NGÀY 31/12/2020 KHỐI LƯỢNG TỔNG THỂ: LŨY KẾ ĐẠT 82%

Gói thầu CP1a (Đoạn ngầm từ ga Bến Thành đến ga Nhà hát Thành phố): Lũy kế khối lượng thực hiện đạt 81,05 % Gói thầu CP1b (Đoạn ngầm từ ga Nhà hát Thành phố đến ga Ba Son): Lũy kế khối lượng thực hiện đạt 90,80% Gói thầu CP2 (Đoạn trên cao và depot): Lũy kế khối lượng thực hiện đạt 90% Gói thầu CP3 (Mua sắm thiết bị cơ điện, đầu máy toa xe, đường ray và bảo dưỡng): Lũy kế khối lượng thực hiện đạt 65%

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Xem tin theo ngày
Ngày