ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - KHẨN TRƯƠNG - AN TOÀN - HIỆU QUẢ                                                                                                                                                                     MAUR - CHUNG TAY KẾT NỐI MỞ LỐI TƯƠNG LAI

 

video

The player will show in this paragraph

Giới thiệu tuyến metro1

LIÊN KẾT WEB

TIẾN ĐỘ THI CÔNG CÔNG TRÌNH
Tiến độ thực hiện tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) tính đến ngày 25/05/2020

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN TUYẾN METRO SỐ 1 (BẾN THÀNH - SUỐI TIÊN)

TÍNH ĐẾN NGÀY 25/5/2020

Khối lượng tổng thể: Lũy kế đạt 72,91%

Gói thầu CP1a: Lũy kế khối lượng thực hiện đạt 69,4%.

Gói thầu CP1b: Lũy kế khối lượng thực hiện đạt 83,50%.

Gói thầu CP2: Lũy kế khối lượng thực hiện đạt 84,30%.

Gói thầu CP3: Lũy kế khối lượng thực hiện đạt 56,6%.

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Xem tin theo ngày
Ngày