"ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO - TĂNG TỐC - AN TOÀN - HIỆU QUẢ"

 

video

The player will show in this paragraph

LIÊN KẾT WEB

Danh mục dự án kêu gọi đầu tư

Clip xúc tiến đầu tư Ban Quản lý Đường sắt đô thị. (18/9/2017 09:03)

Các tin khác:
Danh mục kêu gọi đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) (15/11/2016 02:09)
Danh mục kêu gọi đầu tư theo các hình thức ODA, vay ưu đãi hay theo hình thức đối tác công tư (PPP) (15/11/2016 02:01)
Danh mục kêu gọi đầu tư theo hình thức ODA (15/11/2016 01:48)
Xem tin theo ngày
Ngày