ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - KHẨN TRƯƠNG - AN TOÀN - HIỆU QUẢ                                                                                                                                                                     

 

video

The player will show in this paragraph

LIÊN KẾT WEB

Danh mục dự án kêu gọi đầu tư

Thông tin về Quảng bá tiếp xúc Ngành nghề đầu tư của tập đoàn Alpha King (23/5/2019 09:47)

Các tin khác:
Clip xúc tiến đầu tư Ban Quản lý Đường sắt đô thị. (18/9/2017 09:03)
Danh mục kêu gọi đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) (15/11/2016 02:09)
Danh mục kêu gọi đầu tư theo các hình thức ODA, vay ưu đãi hay theo hình thức đối tác công tư (PPP) (15/11/2016 02:01)
Danh mục kêu gọi đầu tư theo hình thức ODA (15/11/2016 01:48)
Xem tin theo ngày
Ngày