Kỷ niệm 43 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018) và 132 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2018).

 

video

The player will show in this paragraph

Giới thiệu tuyến metro1

LIÊN KẾT WEB

thông tin đấu thầu

Thư mời tham dự Hội nghị tiền đấu thầu các gói thầu CP3a và CP3b - Tuyến Metro số 2 Ngày 05 /03/2018 (27/2/2018 08:27)

Các tin khác:
Thông báo Hồ sơ mời thầu gói thầu CP3a và CP3b tuyến tàu điện ngầm Metro số 2 (28/12/2017 03:18)
Thông tin đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (5/12/2017 04:08)
Thông báo gia hạn thời gian bán hồ sơ chào hàng dịch vụ quảng cáo (12/10/2017 02:54)
Thông báo đấu thầu gói thầu tư vấn cung cấp chỉ số giá xây dựng cho loại công trình đsđt..... (2/10/2017 03:07)
Thông báo gia hạn thời gian chào hàng dịch vụ quảng cáo gói CP1b, CP2 của tuyến Metro số 1 (14/9/2017 04:17)
Cập nhật thông báo mời thầu gói thầu CP5 - Cơ và điện hệ thống (27/7/2017 09:40)
Kết quả lựa chọn danh sách ngắn thuộc dự án tuyến Metro số 5 - giai đoạn 1 (5/6/2017 08:50)
Thông tin cuộc họp tiền đấu thầu gói CP5, thuộc dự án tuyến Metro số 2 Bến Thành - Tham Lương (18/5/2017 07:48)
Gói thầu Tư vấn lập hoàn chỉnh báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án tuyến 4b-1 (9/5/2017 08:45)
Xem tin theo ngày
Ngày