ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - KHẨN TRƯƠNG - AN TOÀN - HIỆU QUẢ                                                                                                                                                                     MAUR - CHUNG TAY KẾT NỐI MỞ LỐI TƯƠNG LAI

 

video

The player will show in this paragraph

Giới thiệu tuyến metro1

LIÊN KẾT WEB

thông tin đấu thầu

Một số gói thầu thuộc Dự án Tăng cường mảng xanh dọc xa lộ Hà Nội và tuyến metro số 1 (9/6/2020 01:41)

Các tin khác:
Gói thầu số 4 (CP4): Hệ thống công nghệ thông tin cho văn phòng O&M (29/5/2020 04:11)
KHLCNT một số gói thầu thuộc dự án xây dựng tuyến số 1 TPHCM, Bến Thành - Suối Tiên (29/5/2020 03:51)
KHLCNT nâng cấp, hiệu chỉnh Hệ thống chính quyền điện tử tại Ban Quản lý Đường sắt đô thị (29/5/2020 03:34)
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 2 (Bến Thành - Tham Lương) (15/5/2020 09:04)
Lễ đóng mở thầu gói thầu tư vấn lập hoàn chỉnh báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (3/10/2019 09:00)
Thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ chào giá gói thầu dịch vụ thuê xe tại BQLĐSĐT (lần 2) (12/8/2019 07:38)
Thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ chào giá gói thầu dịch vụ thuê xe tại BQLĐSĐT (1/8/2019 03:13)
Gói thầu Dịch vụ thuê xe ô tô thuộc các gói thầu dịch vụ chi thường xuyên của BQLĐSĐT (24/7/2019 08:00)
Gói thầu tư vấn lập hạng mục đầu tư Nâng cấp, hiệu chỉnh Hệ thống chính quyền điện tử tại BQLĐSĐT (22/7/2019 08:44)
Xem tin theo ngày
Ngày