Thông tin đấu thầu - BQL ĐƯỜNG SẮT

Giao diện trang web mới hiện đang được chạy thử nghiệm tại địa chỉ: http://116.193.64.63:8086/

 

video

The player will show in this paragraph

Giới thiệu tuyến metro1

LIÊN KẾT WEB

thông tin đấu thầu
Kết quả lựa chọn danh sách ngắn thuộc dự án tuyến Metro số 5 - giai đoạn 1

 

Quyết định đính kèm: (File Đính kèm)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Xem tin theo ngày
Ngày