Thông tin đấu thầu - BQL ĐƯỜNG SẮT

Giao diện trang web mới hiện đang được chạy thử nghiệm tại địa chỉ: http://116.193.64.63:8086/

 

video

The player will show in this paragraph

Giới thiệu tuyến metro1

LIÊN KẾT WEB

thông tin đấu thầu
Thông tin đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

 Phòng Kỹ thuật đấu thầu đã đăng tải thông tin đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Các nội dung trong file đính kèm

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Xem tin theo ngày
Ngày