video

The player will show in this paragraph

Giới thiệu tuyến metro1

LIÊN KẾT WEB

tin hoạt động ban quản lý đường sắt

TỔNG LÃNH SỰ QUÁN NHẬT BẢN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI BAN QUẢN LÝ ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ (12/8/2020 09:18)

Các tin khác:
ĐỒNG HÀNH CÙNG CÔNG TRƯỜNG TUYẾN METRO SỐ 1 (BẾN THÀNH – SUỐI TIÊN) CHỐNG DỊCH BỆNH COVID - 19 (12/8/2020 09:15)
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRẺ ĐỒNG HÀNH CÙNG METRO TP.HCM PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 (12/8/2020 09:05)
CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH NHÂN SỰ, KHEN THƯỞNG CỦA BAN QUẢN LÝ ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ (4/8/2020 02:37)
BAN QUẢN LÝ ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ ĐƯỢC TRAO TẶNG BẰNG KHEN HOÀN THÀNH TỐT ĐỢT THI ĐUA 200 NGÀY CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP (ĐỢT 2) (29/7/2020 10:16)
HẬU TRƯỜNG TẬP VĂN NGHỆ HỘI DIỄN VĂN NGHỆ 2020 - MÃI MÃI MỘT NIỀM TIN THEO ĐẢNG (29/7/2020 10:12)
SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 CỦA ĐẢNG BỘ BAN QUẢN LÝ ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ (28/7/2020 03:28)
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TP.HỒ CHÍ MINH THAM QUAN VÀ TẶNG QUÀ CHO CÔNG NHÂN TUYẾN METRO SỐ 1 (BẾN THÀNH – SUỐI TIÊN) (20/7/2020 04:24)
LỄ KHAI GIẢNG LỚP KỸ THUẬT VIÊN LÁI TÀU ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ ĐẦU TIÊN (20/7/2020 03:38)
METRO TẠO ĐỘNG LỰC CHO THÀNH PHỐ PHÁT TRIỂN - MỘT GIẢI PHÁP ĐẠT NHIỀU MỤC ĐÍCH. (13/7/2020 09:43)
Xem tin theo ngày
Ngày