video

The player will show in this paragraph

Giới thiệu tuyến metro1

LIÊN KẾT WEB

tin hoạt động ban quản lý đường sắt
Thông tin dự án kéo dài tuyến metro số 2

           Dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2 (đoạn Bến Thành – Thủ Thiêm và đoạn Tham Lương – Bến xe Tây Ninh) có chiều dài khoảng 9,3 km. Trong đó Đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm: 5,9 km; Đoạn Tham Lương - Bến xe Tây Ninh: 3,4 km với dự kiến tổng cộng 9 nhà ga.

Năm 2011, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản phê duyệt danh mục dự án hợp tác với Cộng Hòa Liên Bang Đức, trong đó phê duyệt dự án “Lập dự án đầu tư xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2 (Bến Thành – Thủ Thiêm và Tham Lương – Bến xe Tây Ninh)”. Báo cáo khả thi của dự án cũng đã được Tư vấn trong nước lập từ năm 2015 đến năm 2016, bằng nguồn vốn Ngân sách của Thành phố Hồ Chí Minh.

Hiện nay, Ủy ban Châu Âu (thông qua Ngân hàng Tái thiết Đức- KfW) đã bày tỏ ý định cung cấp khoản viện trợ không hoàn lại để thực hiện Báo cáo nghiên cứu khả thi toàn diện cho dự án này.

Ban Quản lý Đường sắt đô thị và Ngân hàng KfW đang phối hợp để tiến hành các thủ tục cần thiết để tiếp nhận khoản viện trợ này theo quy định. 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Hiển thị kết quả từ 1 - 10 trong 274 kết quả tìm kiếm.
Trang của 28
Xem tin theo ngày
Ngày