video

The player will show in this paragraph

Giới thiệu tuyến metro1

LIÊN KẾT WEB

tin hoạt động ban quản lý đường sắt
Xưởng chính tại depot thuộc gói thầu số 2 “Xây dựng đoạn trên cao và depot” tuyến Metro số 1

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Xem tin theo ngày
Ngày