video

The player will show in this paragraph

Giới thiệu tuyến metro1

LIÊN KẾT WEB

tin hoạt động ban quản lý đường sắt
Ban đô thị hội đồng nhân dân Tp HCM khảo sát tiến độ triển khai thực hiện dự án tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên)

 Ban đô thị hội đồng nhân dân Tp HCM khảo sát tiến độ triển khai thực hiện dự án tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên)

Ngày 27/02/2020, Ông Trương Trung Kiên - Trưởng Ban Đô thị Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu đoàn công tác và chủ trì buổi khảo sát tiến độ triển khai thực hiện dự án tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Đại diện Ban Quản lý Đường sắt đô thị - Ông Huỳnh Hồng Thanh - Phó Trưởng Ban kiêm Giám đốc Ban Quản lý Dự án 1 đã báo cáo tóm tắt tình hình triển khai thực hiện dự án, trình bày những khó khăn vướng mắc của dự án đồng thời trả lời những thắc mắc của đoàn công tác.

Đoàn công tác cũng đi khảo sát thực tế tại Ga Khu Công nghệ cao thuộc tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Tuyến metro số 1 đến nay đã đạt 71% khối lượng và khẩn trương, nỗ lực để đạt 85% khối lượng trong năm 2020. Đối với những khó khăn vướng mắc về mặt kỹ thuật ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ dự án mà Ban Quản lý Đường sắt đô thị trình bày, Ban Đô thị Hội đồng Nhân dân Thành phố ghi nhận và sẽ báo cáo Hội đồng Nhân dân Thành phố xem xét, giải quyết.

Theo kế hoạch Đoàn công tác Ban Đô thị Hội đồng Nhân dân Thành phố sẽ có buổi khảo sát thực địa tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) vào ngày 28/02/2020.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Xem tin theo ngày
Ngày