video

The player will show in this paragraph

Giới thiệu tuyến metro1

LIÊN KẾT WEB

tin hoạt động ban quản lý đường sắt
XÉT DUYỆT SÁNG KIẾN ĐỢT 1 NĂM 2020

       Ngày 22/09/2020, Hội đồng xét duyệt sáng kiến Ban Quản lí Đường sắt đô thị đã họp và nghe báo cáo các sáng kiến, cải tiến và giải pháp đề nghị xét duyệt năm 2020.

     Đợt này có 06 sáng kiến do các viên chức, người lao động của Ban đề xuất và đã thực hiện:

1. Cải tiến MEMO (Biên bản ghi nhớ) về phê duyệt vật liệu áp dụng ở mức 2 làm giải pháp tăng cường kiểm soát năng lực các nhà thầu phụ nhằm góp phần đảm bảo các mục tiêu của dự án không bị phá vỡ.

2. Một số giải pháp giúp đẩy nhanh tiến độ thi công tái lập sàn mái và thi công hoàn thiện tầng B1 ga Nhà hát Thành phố.

3. Áp dụng tính năng Zalo To-Do (thuộc phần mềm Zalo) vào việc quản lý, điều hành, phân công và giám sát công việc thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả làm việc nhóm phục vụ công tác quản lý dự án.

4. Đề xuất giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công lắp đặt các hệ thống đường ray thuộc Gói thầu số 3 của Dự án Xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1, tuyến Bến Thành - Suối Tiên.

5. Giải pháp chủ động trong công tác tìm kiếm Dự án hỗ trợ kỹ thuật.

6. Nghiên cứu chuyển đổi số công tác quản lý hành chính tại Ban Chuẩn bị đầu tư.

    Hội đồng xét duyệt sáng kiến Ban Quản lý Đường sắt đô thị sẽ xem xét và đánh giá để công nhận các sáng kiến đợt 1 năm 2020.

 
CÁC TIN BÀI KHÁC:
Hiển thị kết quả từ 1 - 10 trong 252 kết quả tìm kiếm.
Trang của 26
Xem tin theo ngày
Ngày