video

The player will show in this paragraph

Giới thiệu tuyến metro1

LIÊN KẾT WEB

Đảng - Đoàn thể
[Kỷ niệm 103 năm Cách mạng tháng mười Nga vĩ đại (07/11/1917 – 07/11/2020)]

Vẫn vẹn nguyên giá trị vĩ đại của Cách mạng tháng mười Nga

 Giá trị vĩ đại của Cách mạng Tháng Mười Nga vẫn trường tồn, bởi thắng lợi đó đã mở ra thời đại mới - thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội; nước Nga Xô viết, Liên Xô, các nước xã hội chủ nghĩa đã tạo ra những giá trị xã hội chủ nghĩa vĩ đại, nêu gương, thúc đẩy và giúp nhân loại tiến bộ, đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội, giải phóng con người.

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Xem tin theo ngày
Ngày