video

The player will show in this paragraph

Giới thiệu tuyến metro1

LIÊN KẾT WEB

Đảng - Đoàn thể
09/11 - ngày pháp luật nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội. Thông qua Ngày Pháp luật giúp cho mọi tổ chức, cá nhân, công dân có ý thức tuân thủ pháp luật tốt hơn, là dịp để đánh giá lại những kết quả đã đạt được và những hạn chế trong hoạt động xây dựng, thực thi pháp luật. Qua đó, những người thi hành pháp luật cũng sẽ nhận được những thông tin phản hồi, những quan điểm đánh giá về tất cả các quy định pháp luật cũng như cách thức thực hiện, hiệu quả của hệ thống pháp luật đối với đời sống xã hội. Từ đó hoàn thiện hơn hệ thống pháp luật, cũng như cải thiện, nâng cao hoạt động của hệ thống tư pháp.

Nhân dịp này, Ban Quản lý Đường sắt đô thị tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ” nhằm tôn vinh, khẳng định vị trí, vai trò Hiến pháp, pháp luật trong đời sống xã hội; bảo vệ quyền con người, quyền công dân; giáo dục ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luật cho mọi người trong xã hội. Qua đó, tạo sự đồng thuận, niềm tin của công chức, viên chức vào các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nâng cao ý thức trách nhiệm của công chức, viên chức trong chủ động tìm hiểu, học tập và làm theo pháp luật; phát huy tinh thần gương mẫu tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Xem tin theo ngày
Ngày