video

The player will show in this paragraph

Giới thiệu tuyến metro1

LIÊN KẾT WEB

Đảng - Đoàn thể
QUYẾT ĐỊNH BIỂU DƯƠNG CÁC CÁ NHÂN TẬP THỂ ĐIỂN HÌNH DÂN VẬN KHÉO NĂM 2022

 Tuần qua, Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng đã họp mặt tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình “Dân vận khéo” năm 2022. Trong đó, 01 tập thể và 02 cá nhân thuộc Đảng ủy Ban Quản lý Đường sắt đô thị đã được tuyên dương, bao gồm:
01 Tập thể: Chi bộ Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1
02 Cá nhân:
+ Đồng chí: Nguyễn Trung Hiếu - Đảng viên chi bộ Ban Quản lý Dự án 1
+ Đồng chí Nguyễn Ngọc Đăng Khoa - Đảng viên chi bộ phòng Kế hoạch - Hợp đồng
ℹ Bên cạnh đó, Hôm nay, Ngày 17/10/2022, Ban chấp hành Đảng bộ Ban Quản lý Đường sắt đô thị đã tặng giấy khen biểu dương 05 cá nhân điển hình Dân vận khéo năm 2022, bao gồm:
Đồng chí Nguyễn Trọng Tuấn - Đảng viên, Chuyên viên phòng Kỹ thuật - Đấu thầu
Đồng chí Nguyễn Vân Trang - Đảng viên, Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế toán
Đồng chí Nguyễn Phương Đông - Đảng viên, Chuyên viên Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1
Bà Trần Thị Kiều My - Chuyên viên Ban Quản lý Dự án 2
Bà Trần Thị Khánh Linh - Chuyên viên Văn phòng

Có thể là hình ảnh về 13 người, mọi người đang đứng và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 11 người, mọi người đang đứng và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 6 người, mọi người đang đứng, trong nhà và văn bản cho biết 'CÔNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN ĐẢNG ỦY KHỐI DÂN CHÍNH ĐẢNG THÀNH PHỐ HỒ’ CHÍ MINH HỌP MẶT THỂ, CÁ NHÂN ĐIỂN Hồ Chí gày 13 TUYÊN.DƯƠNG DƯƠNG TUYÊN "DÂN năm KHÉO" NĂM 2022'

Có thể là hình ảnh về 5 người và mọi người đang đứng

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Xem tin theo ngày
Ngày