video

The player will show in this paragraph

Giới thiệu tuyến metro1

LIÊN KẾT WEB

Đảng - Đoàn thể
KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI CHI BỘ BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 2

 Hôm qua, Ngày 17/11/2022, Chi bộ Ban Quản lý Dự án 2 đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho các quần chúng ưu tú:
 Quần chúng ưu tú Đào Mai Sơn Tùng
 Quần chúng ưu tú Nguyễn Hoàng Tân
 Quần chúng ưu tú Nguyễn Thế Tùng
 Quần chúng ưu tú Trần Mộng Đạt
  Xin chúc mừng các đồng chí đã được đứng trong hàng ngũ của Đảng! Đảng ủy Ban Quản lý Đường sắt đô thị và Chi bộ Ban Quản lý Dự án 2 có thêm đảng viên mới, góp phần xây dựng Đảng ủy Ban Quản lý Đường sắt đô thị ngày càng vững mạnh.

Có thể là hình ảnh về 5 người, mọi người đang đứng và văn bản cho biết 'NG CỘNG SẢN- VIỆT NAM QUANG VINH PHỐ HỒ’ CHÍ MINH SẮT ĐÔ THỊ THỊ ĐẢNG BỘ BAN QUẢN ĐƯỜNG SẮT CHI 8O BAN QUANL LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN Minh'

Có thể là hình ảnh về 6 người, mọi người đang đứng và văn bản cho biết 'ẢNG CỘNG SẢN- VIỆT NAM QUANG VINH ÀNH PHỐ HỒ’ CHÍ MINH DNG SẮT ĐÔ THỊ ETRO ĐẢNG BỘ BAN QUẢN DƯỜNG SAT ĐÔ THỊ CHI BỘ BAN QUANLY DỰ LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN'

Có thể là hình ảnh về 10 người, mọi người đang đứng và trong nhà

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Xem tin theo ngày
Ngày