ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - KHẨN TRƯƠNG - AN TOÀN - HIỆU QUẢ                                                                                                                                                                     

 

video

The player will show in this paragraph

Giới thiệu tuyến metro1

LIÊN KẾT WEB

tin nổi bật
BAN QUẢN LÝ ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM 2023 VÀ TRAO TẶNG GIẤY KHEN CHO TẬP THỂ, CÁ NHÂN XUẤT SẮC

 Hôm nay, Ngày 20/2/2023, Ban Quản lý Đường sắt đô thị đã phát động phong trào thi đua năm 2023 và khen thưởng cho các tập thể, cá nhân xuất sắc.
Lãnh đạo Ban Quản lý Đường sắt đô thị đã trao tặng Giấy khen của Ủy Ban nhân dân TPHCM về công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc năm 2022 đối với 06 tập thể đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022 và Bằng khen đối với 03 tập thể và 01 cá nhân đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 02 năm liên tục (2021, 2022) góp phần tích cực trong phong trào thi đua của thành phố.
 Danh sách các tập thể và cá nhân được trao tặng giấy khen như sau:
Đối với 06 tập thể đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022:
1. Ban Quản lý Dự án 1
2. Phòng Kế hoạch - Hợp đồng
3. Phòng Kỹ thuật - Đấu thầu
4. Phòng Tài chính - Kế toán
5. Phòng Tổ chức và Đào tạo
6. Văn phòng
Đối với 03 tập thể đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 02 năm liên tục (2021, 2022):
1. Ban Quản lý Dự án 1
2. Phòng Tổ chức và Đào tạo
3. Văn phòng
 Đối với 01 cá nhân đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 02 năm liên tục (2021, 2022):
+ Bà Trần Thị Hoài Thu, Phó Chánh Văn phòng Ban Quản lý Đường sắt đô thị Thành phố
 Nhân dịp này, Lãnh đạo Ban Quản lý Đường sắt đô thị và Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 đã trao tặng Giấy khen cho 05 tập thể và 31 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022 của Ban Quản lý Đường sắt đô thị
 Danh sách các tập thể và cá nhân được trao tặng giấy khen như sau:
 Đối với 05 tập thể bao gồm:
1. Ban Quản lý Dự án 1
2. Ban Chuẩn bị đầu tư
3. Phòng Kế hoạch - Hợp đồng
4. Phòng Tài chính - Kế toán
5. Văn phòng
 Đối với 31 cá nhân bao gồm:
1. Ông Nguyễn Trung Hiếu - Chuyên viên Ban Quản lý Dự án 1
2. Ông Nguyễn Văn Long - Chuyên viên Ban Quản lý Dự án 1
3. Ông Trần Chí Hùng - Chuyên viên Ban Quản lý Dự án 1
4. Ông Nguyễn Thanh Sơn - Chuyên viên Ban Quản lý Dự án 1
5. Bà Nguyễn Thị Hoàng Hải - Chuyên viên Ban Quản lý Dự án 1
6. Ông Hồ Đức Lưu - Chuyên viên Ban Quản lý Dự án 1
7. Ông Đinh Nguyễn Phi Khanh - Chuyên viên Ban Quản lý Dự án 1
8. Ông Hồ Dương Bình - Chuyên viên Ban Quản lý Dự án 1
9. Ông Nguyễn Nam Phương - Chuyên viên Ban Quản lý Dự án 2
10. Ông Nguyễn Lê Hồng Thái - Chuyên viên Ban Quản lý Dự án 2
11. Ông Nguyễn Thanh Tuấn - Chuyên viên Ban Quản lý Dự án 2
12. Bà Trần Thị Tuyên - Chuyên viên Ban Quản lý Dự án 2
13. Bà Lê Thị Thu Thủy - Chuyên viên Ban Chuẩn bị đầu tư
14. Ông Phạm Trọng Tài - Chuyên viên Ban Chuẩn bị đầu tư
15. Ông Nguyễn Thái Vinh - Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Hợp đồng
16. Ông Hà Thanh Nguyên - Chuyên viên phòng Kế hoạch - Hợp đồng
17. Ông Nguyễn Văn Hưng - Chuyên viên phòng Kỹ thuật - Đấu thầu
18. Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai - Chuyên viên phòng Kỹ thuật - Đấu thầu
19. Bà Trần Nguyễn Vân Trang - Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế toán
20. Ông Quách Cao Cường - Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế toán
21. Bà Lê Thị Vân - Chuyên viên phòng Tài chính - Kế toán
22. Bà Trịnh Thị Anh - Chuyên viên phòng Tài chính - Kế toán
23. Bà Vũ Thị Thu - Chuyên viên phòng Tài chính - Kế toán
24. Bà Nguyễn Lê Ánh Thu - Chuyên viên phòng Tổ chức và Đào tạo
25. Bà Đinh Hồng Phượng Linh - Chuyên viên phòng Tổ chức và Đào tạo
26. Bà Phạm Thanh Hằng - Chuyên viên phòng Tổ chức và Đào tạo
27. Bà Trần Thị Hoài Thu - Phó Chánh Văn phòng
28. Bà Nguyễn Ngọc Phượng - Chuyên viên Văn phòng
29. Ông Đoàn Thanh Dũng - Chuyên viên Văn phòng
30. Ông Nguyễn Hoàng Sang - Chuyên viên Văn phòng
31. Ông Lê Hồng Quân - Chuyên viên Văn phòng

Có thể là hình ảnh về 2 người, mọi người đang đứng và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 1 người và đang đứng

Có thể là hình ảnh về 7 người, mọi người đang đứng và văn bản cho biết 'ĐẢNG CỘNG SẢN- VIỆT NAM QUANG VINH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ HCMC METRO NNHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÃC QUÁN ĐƯỜNG TRAOTẶNG DANH HIỆU THI ĐUA, BẰNG KHEN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CHO CÁC TẬP THÊ, CÁ NHÂN NĂM 2022 Thành hốH Chí Minh, gày 0tháng năm2023 口口口ロ'

Có thể là hình ảnh về 4 người, mọi người đang đứng và văn bản cho biết 'G CỘNG SẢN- VIỆT NAM QUANG VINH HỒ’ CHÍ MINH ĐÔ”TH! NHÂN DÂN BAN QUẢN ĐƯỜNG MINH ÁTĐ THỊ TRAOTẶNG DẠNH HIỆU THI ĐUA, BẰNG KHEN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CHO CÁC TẬP CÁ NHÂN NĂM 2022 phốH Chí Minh, gày Otháng'

Có thể là hình ảnh về 2 người, mọi người đang đứng, trong nhà và văn bản cho biết 'NHÂN DÂN THÀNH PHÃ HÒ CHÍ MINH BAN QUẢN ĐƯỜNG SẮT THỊ TRAO TẶNG DANH HIỆU THI ĐUA, BẰNG KHEN CỦA UY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CHO CÁC TẬP THÊ, CÁ NHÂN NĂM 2022 Thành phố lồCh Minh, ngày tháng 2023 HCMC CMETRO pppaииapapи1'

Có thể là hình ảnh về 9 người và mọi người đang đứng

Có thể là hình ảnh về 12 người, mọi người đang đứng, trong nhà và văn bản cho biết 'ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH DÂN THÀNH PHỐ HỒ’I CHÍ MINH QUẢNLÝ ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ UYBANNHÂNDÂNTH THÀNH BANQULY ƯỜNG HCMC ETRO KHEN THƯỞNG CÁCTẬPTHE, CÁ NHÂN ĐÃ CÓ THÀNHTÍCH TÍCH XUẤT SẮC TRONG ĐỢT THI ĐUA CAO ĐIỂM PHÁN ĐẤU HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ NĂM 2022 híMinh Thànhp'

Có thể là hình ảnh về 6 người, mọi người đang đứng và văn bản cho biết 'ĐẢNG CỘNG SẢN- VIỆT NAM QUANG VINH HÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH UẢN LÝ ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ HCMC METRO NHÂN ÂN THÀNH PHỐ QUANLY ĐƯƠNG SÁT CH MINH THI KHEN THƯỞNG CÁCTẬPTHÉ, CÁ NHÂN ĐÃ có THÀNH TÍCH TRONG ĐỢT THI ĐUA CAO ĐIỄM PHÁN ĐẤU HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ NĂM 2022 tháng0 Thành'

Có thể là hình ảnh về 8 người và mọi người đang đứng

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Hiển thị kết quả từ 1 - 10 trong 403 kết quả tìm kiếm.
Trang của 41
Xem tin theo ngày
Ngày