ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - KHẨN TRƯƠNG - AN TOÀN - HIỆU QUẢ                                                                                                                                                                     

 

video

The player will show in this paragraph

Giới thiệu tuyến metro1

LIÊN KẾT WEB

tin nổi bật
ĐIỂU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC ĐỢT 1 NĂM 2O23

 May be an image of text

May be an image of ticket stub and text that says "2 Phối hợp tham mưu xử lý các nội dung tranh chấp hợp đồng các gói thầu đề của các Ban Quản Dư án. Các nội dung điều chỉnh, bổ sung trên có hiệu lực kể ngày ký và các nội dung còn của hoạch số 668/KH-BQLĐSĐT ngày 30 tháng năm 2023 vẫn không thay đổi. Trên đây hoạch điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2023 của Ban Quản Đường săt thị‹./ đợt Nơi nhận: Lãnh Ban: phòng, ban .h(.1.b)) KT. TRƯỞNG BAN PHÃ TRƯỞNG BAN QUÀN ĐƯỜNG ĐÔ Nguyễn Quốc Hiển"

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Hiển thị kết quả từ 1 - 10 trong 407 kết quả tìm kiếm.
Trang của 41
Xem tin theo ngày
Ngày