ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - KHẨN TRƯƠNG - AN TOÀN - HIỆU QUẢ                                                                                                                                                                     MAUR - CHUNG TAY KẾT NỐI MỞ LỐI TƯƠNG LAI

 

video

The player will show in this paragraph

LIÊN KẾT WEB

giới thiệu

 

Tổng quan về Ban Quản lý Đường sắt đô thị
Ban Quản lý Đường sắt đô thị được thành lập theo Quyết định số 119/QĐ-UBND ngày 13/09/2007 của Ủy ban nhân dân thành phố với chức năng, nhiệm vụ là Chủ đầu tư các dự án đường sắt đô thị thành phố. Hiện nay, Ban Quản lý Đường sắt đô thị có 04 phòng và 04 ban với tổng số viên chức, người lao động la 229 người, trong đó: 40 người trình độ sau đại học, 173 người trình độ đại học, 07 người trình độ cao đẳng, trung cấp và 09 người lao động phổ thông tại đơn vị.
Chi bộ Ban Quản lý Đường sắt đô thị được nâng cấp thành Đảng bộ Ban Quản lý Đường sắt đô thị theo Quyết định số 205-QĐTC/ĐUK ngày 8 tháng 7 năm 2009. Hiện nay Đảng bộ Ban Quản lý Đường sắt đô thị có 101 Đảng viên sinh hoạt tại 08 Chi bộ bộ phận;
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cũng được thành lập từ Chi đoàn Ban Quản lý Đường sắt đô thị theo Quyết định số 45-QĐ/TCCS ngày 12 tháng 5 năm 2009 của Ban Thường vụ Đoàn khối Dân – Chính – Đảng; hiện có 92 đoàn viên tham gia sinh hoạt tại 8 Chi đoàn trực thuộc.
Công đoàn cơ sở Ban Quản lý Đường sắt dô thị hiện có 220 công đoàn viên tại 08 tổ Tổ Công đoàn bộ phận.
Tháng 8 năm 2009 Hội cựu chiến binh Ban Quản lý Đường sắt đô thị được thành lập. Hiện nay có 06 hội viên.
 
Trụ sở chính:
29 Lê Quý Đôn, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại : (08)3930.9495 - (08)3930.9496
Fax : (08)3930.9497 - (08)3930.9498
Website :
www.maur.hochiminhcity.gov.vn