ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - KHẨN TRƯƠNG - AN TOÀN - HIỆU QUẢ                                                                                                                                                                     MAUR - CHUNG TAY KẾT NỐI MỞ LỐI TƯƠNG LAI

 

video

The player will show in this paragraph

LIÊN KẾT WEB

giới thiệu tuyến số 6

Hình Tuyến Metro số 6

-         Hướng tuyến: Bà Quẹo – Âu Cơ – Lũy Bán Bích – Tân Hòa Đông – Vòng xoay Phú Lâm.

-         Tổng chiều dài: 6,8 km đi ngầm.

-         Số lượng ga: 7 ga ngầm.

-         Depot dùng chung với tuyến số 2 tại Depot Tham Lương.

-         Tổng mức đầu tư (ước tính): 1,33 tỷ USD.

-        Hình thức đầu tư dự kiến: ODA, PPP… (đã được đăng ký danh mục dự án Quốc gia kêu gọi đầu tư nước ngoài tới năm 2020 theo quyết định 631/QĐ-TTg ngày 29/04/14)

-         Tình hình thực hiện: Tư vấn đang hoàn chỉnh Thiết kế cơ sở.