.

 

video

The player will show in this paragraph

LIÊN KẾT WEB

văn bản quy phạm pháp luật

Quyết định số 5793/QĐXP V/v giao quyền xử phạt vi phạm hành chính ...... (13/11/2017 08:52)

Các tin khác:
Chỉ thị số 15-CT/TU (19/9/2017 01:48)
Bộ Luật dân sự (13/9/2017 09:40)
Các Quyết định bãi bỏ văn bản của Ủy Ban Nhân Dân TPHCM (6/9/2017 09:12)
Quyết định số 6947/QĐ-UBND; Nghị định 59/2012/NĐ-CP; Thông tư 14/2014/TT-BTP (24/8/2017 02:52)
CV 4948/UBND-VX Về việc hướng dẫ xác định thời gian tính nghỉ tinh giản biên chế.... (17/8/2017 04:09)
Công văn số 4069/UBND-NCPC V/v xử lý các cá nhân tự giới thiệu, tự nhận là người thân.... (11/7/2017 06:35)
Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản. (30/3/2017 09:47)
Quyết định số 855/QĐ-UBND về việc công bố danh mục QPPL của HĐND và UBND TPHCM hết hiệu lực.... (14/3/2017 09:05)
Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND về bãi bỏ văn bản (24/1/2017 04:40)
Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND về bãi bỏ văn bản (4/1/2017 09:35)
Quyết định 49/2016/QĐ-UBND Về bãi bỏ văn bản (3/1/2017 01:39)
Về tham mưu triển khai thực hiện Thông tư số 13/2016/TT-BKHDT ngay 29 tháng 9 năm 2016 (1/12/2016 07:57)
Bải bỏ văn bản : Khoản b, điều 1 chỉ thị số 25/2014/CT-UBND tăng cường quản lý về Quảng cáo (1/12/2016 07:50)
Quy định về thăm hỏi, động viên nạn nhân tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (1/12/2016 07:40)
Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy chế Quản lý nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ... (30/11/2016 06:40)
Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy định về bảo đảm an toàn công trình lân cận.... (18/11/2016 03:57)
Công văn số 3067/BCĐPCTN Về triển khai công tác thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện..... (17/10/2016 04:01)
Công văn 8784/SKHĐT-TH V/v triển khai thông tư số 14/2016/TT-BKHĐT Quy định chi tiết lập hồ sơ.... (13/10/2016 06:54)
Triển khai thi hành Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 (9/9/2016 07:40)
Xem tin theo ngày
Ngày