"ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO - TĂNG TỐC - AN TOÀN - HIỆU QUẢ"

 

video

The player will show in this paragraph

LIÊN KẾT WEB

văn bản quy phạm pháp luật

Thông tư số 08/2018/TT-BKHĐT ngày 27/12/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (12/3/2019 02:21)

Các tin khác:
Văn bản QPPL tháng 01, tháng 02 năm 2019 (1/3/2019 01:21)
Về việc công bố công khai dự toán ngân sách của Ban Quản lý Đường sắt đô thị (27/2/2019 00:40)
2295/STTTT-KHTC Về triển khai nghị định số 150/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ (10/12/2018 03:36)
Luật, nghị định, thông tư cập nhật (12/11/2018 02:11)
Chỉ thị về triển khai thi hành luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 (12/11/2018 02:07)
Luật tiếp cận thông tin (18/9/2018 03:04)
Nghị định số 97/2018/NĐ-CP và Luật số: 20/2017/QH14 (9/7/2018 06:59)
Công văn số 1119/SNV-CCVC và Quyết định số 67/2017/QĐ-UBND (4/4/2018 07:36)
Nghị định số: 29/2018/NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân... (29/3/2018 08:30)
Tuyên truyền phổ biến các văn bản, Nghị quyết được Quốc hội thông qua. (16/3/2018 01:22)
Quyết định số 5793/QĐXP V/v giao quyền xử phạt vi phạm hành chính ...... (13/11/2017 08:52)
Chỉ thị số 15-CT/TU (19/9/2017 01:48)
Bộ Luật dân sự (13/9/2017 09:40)
Các Quyết định bãi bỏ văn bản của Ủy Ban Nhân Dân TPHCM (6/9/2017 09:12)
Quyết định số 6947/QĐ-UBND; Nghị định 59/2012/NĐ-CP; Thông tư 14/2014/TT-BTP (24/8/2017 02:52)
CV 4948/UBND-VX Về việc hướng dẫ xác định thời gian tính nghỉ tinh giản biên chế.... (17/8/2017 04:09)
Công văn số 4069/UBND-NCPC V/v xử lý các cá nhân tự giới thiệu, tự nhận là người thân.... (11/7/2017 06:35)
Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản. (30/3/2017 09:47)
Quyết định số 855/QĐ-UBND về việc công bố danh mục QPPL của HĐND và UBND TPHCM hết hiệu lực.... (14/3/2017 09:05)
Xem tin theo ngày
Ngày