"Công chức viên chức Ban Quản lý Đường sắt đô thị nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành hiến pháp và pháp luật"

 

video

The player will show in this paragraph

LIÊN KẾT WEB

văn bản quy phạm pháp luật

2295/STTTT-KHTC Về triển khai nghị định số 150/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ (10/12/2018 03:36)

Các tin khác:
Luật, nghị định, thông tư cập nhật (12/11/2018 02:11)
Chỉ thị về triển khai thi hành luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 (12/11/2018 02:07)
Luật tiếp cận thông tin (18/9/2018 03:04)
Nghị định số 97/2018/NĐ-CP và Luật số: 20/2017/QH14 (9/7/2018 06:59)
Công văn số 1119/SNV-CCVC và Quyết định số 67/2017/QĐ-UBND (4/4/2018 07:36)
Nghị định số: 29/2018/NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân... (29/3/2018 08:30)
Tuyên truyền phổ biến các văn bản, Nghị quyết được Quốc hội thông qua. (16/3/2018 01:22)
Quyết định số 5793/QĐXP V/v giao quyền xử phạt vi phạm hành chính ...... (13/11/2017 08:52)
Chỉ thị số 15-CT/TU (19/9/2017 01:48)
Bộ Luật dân sự (13/9/2017 09:40)
Các Quyết định bãi bỏ văn bản của Ủy Ban Nhân Dân TPHCM (6/9/2017 09:12)
Quyết định số 6947/QĐ-UBND; Nghị định 59/2012/NĐ-CP; Thông tư 14/2014/TT-BTP (24/8/2017 02:52)
CV 4948/UBND-VX Về việc hướng dẫ xác định thời gian tính nghỉ tinh giản biên chế.... (17/8/2017 04:09)
Công văn số 4069/UBND-NCPC V/v xử lý các cá nhân tự giới thiệu, tự nhận là người thân.... (11/7/2017 06:35)
Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản. (30/3/2017 09:47)
Quyết định số 855/QĐ-UBND về việc công bố danh mục QPPL của HĐND và UBND TPHCM hết hiệu lực.... (14/3/2017 09:05)
Chỉ thị 19/CT-UBND (10/3/2017 09:02)
Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND về bãi bỏ văn bản (24/1/2017 04:40)
Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND về bãi bỏ văn bản (4/1/2017 09:35)
Xem tin theo ngày
Ngày