ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - KHẨN TRƯƠNG - AN TOÀN - HIỆU QUẢ                                                                                                                                                                     MAUR - CHUNG TAY KẾT NỐI MỞ LỐI TƯƠNG LAI

 

video

The player will show in this paragraph

LIÊN KẾT WEB

văn bản quy phạm pháp luật
Quyết định mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung

Quyết định  Số 08/2016/QĐ-TTg mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung: Nội dung

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Xem tin theo ngày
Ngày