ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - KHẨN TRƯƠNG - AN TOÀN - HIỆU QUẢ                                                                                                                                                                     

 

video

The player will show in this paragraph

LIÊN KẾT WEB

văn bản quy phạm pháp luật
Công văn số 6845/VP-QLDA Về bãi bỏ một phần quy định tại Thông tư số 219/2009/TT-BTC...

Công văn số 6845/VP-QLDA Về bãi bỏ một phần quy định tại Thông tư số  219/2009/TT-BTC và thông tư số 192/2011/TT-BTC của bộ tài chính: (file đính kèm)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Xem tin theo ngày
Ngày