ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - KHẨN TRƯƠNG - AN TOÀN - HIỆU QUẢ                                                                                                                                                                     MAUR - CHUNG TAY KẾT NỐI MỞ LỐI TƯƠNG LAI

 

video

The player will show in this paragraph

LIÊN KẾT WEB

văn bản quy phạm pháp luật
Quy định mới về việc lập, quản lý và sử dụng quỹ khen thưởng về phòng, chống tham nhũng

 Ngày 06/5/2016, Thông tư liên tịch 70/2016/TTLT-BTC-TTCP được ban hành để quy định việc lập, quản lý và sử dụng quỹ khen thưởng về phòng, chống tham nhũng.

 

Theo đó, nguồn kinh phí cho Quỹ khen thưởng về phòng, chống tham nhũng gồm:

- Nguồn từ tài sản được thu hồi qua các vụ, việc liên quan đến tham nhũng:

+ Trường hợp cá nhân giúp thu hồi cho Nhà nước tiền, tài sản có giá trị trên 600 lần mức lương cơ sở.
+ Trường hợp cơ quan, tổ chức giúp thu hồi cho Nhà nước tiền, tài sản có giá trị lớn mà được xét thưởng vượt mức quy định.
 

- Nguồn ngân sách nhà nước cấp cho Quỹ khen thưởng về phòng, chống tham nhũng do ngân sách trung ương bảo đảm và được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của Thanh tra Chính phủ.


- Nguồn đóng góp của cá nhân, tổ chức trong nước, nước ngoài cho Quỹ khen thưởng về phòng, chống tham nhũng.

 

Thông tư liên tịch 70/2016/TTLT-BTC-TTCP có hiệu lực thi hành từ ngày 24/6/2016.

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Xem tin theo ngày
Ngày