ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - KHẨN TRƯƠNG - AN TOÀN - HIỆU QUẢ                                                                                                                                                                     MAUR - CHUNG TAY KẾT NỐI MỞ LỐI TƯƠNG LAI

 

video

The player will show in this paragraph

LIÊN KẾT WEB

văn bản quy phạm pháp luật
Triển khai thi hành Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016

 Ngày 01 tháng 7 năm 2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 71/2016/NĐ-CP quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án (Nghị định số 71/2016/NĐ-CP).
Để triển khai thi hành Nghị định số 71/2016/NĐ-CP, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành công văn số 4638/UBND-NCCP chỉ đạo thực hiện.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Xem tin theo ngày
Ngày