"ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO - TĂNG TỐC - AN TOÀN - HIỆU QUẢ"

 

video

The player will show in this paragraph

LIÊN KẾT WEB

văn bản quy phạm pháp luật
Về tham mưu triển khai thực hiện Thông tư số 13/2016/TT-BKHDT ngay 29 tháng 9 năm 2016

 Ngày 17 tháng 11 năm 2016, Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành công văn số  12895/VP-DA  Về tham  mưu  triển  khai thực hiện Thông tư số 13/2016/TT-BKHDT ngay 29 tháng 9 năm  2016.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Xem tin theo ngày
Ngày