ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - KHẨN TRƯƠNG - AN TOÀN - HIỆU QUẢ                                                                                                                                                                     MAUR - CHUNG TAY KẾT NỐI MỞ LỐI TƯƠNG LAI

 

video

The player will show in this paragraph

LIÊN KẾT WEB

văn bản quy phạm pháp luật
Về tham mưu triển khai thực hiện Thông tư số 13/2016/TT-BKHDT ngay 29 tháng 9 năm 2016

 Ngày 17 tháng 11 năm 2016, Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành công văn số  12895/VP-DA  Về tham  mưu  triển  khai thực hiện Thông tư số 13/2016/TT-BKHDT ngay 29 tháng 9 năm  2016.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Xem tin theo ngày
Ngày