ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - KHẨN TRƯƠNG - AN TOÀN - HIỆU QUẢ                                                                                                                                                                     MAUR - CHUNG TAY KẾT NỐI MỞ LỐI TƯƠNG LAI

 

video

The player will show in this paragraph

LIÊN KẾT WEB

văn bản quy phạm pháp luật
Quyết định số 6947/QĐ-UBND; Nghị định 59/2012/NĐ-CP; Thông tư 14/2014/TT-BTP

- Quyết định 6947/QĐ-UBND Ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. (Filde đính kèm)

- Nghị định số 59/2012/NĐ-CP Về theo dõi tình hình thi hành pháp luật. : (File đính kèm)

- Thông tư 14/2014/TT-BTP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật. (File đính kèm)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Xem tin theo ngày
Ngày