"Công chức viên chức Ban Quản lý Đường sắt đô thị nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành hiến pháp và pháp luật"

 

video

The player will show in this paragraph

LIÊN KẾT WEB

văn bản quy phạm pháp luật
Quyết định số 6947/QĐ-UBND; Nghị định 59/2012/NĐ-CP; Thông tư 14/2014/TT-BTP

- Quyết định 6947/QĐ-UBND Ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. (Filde đính kèm)

- Nghị định số 59/2012/NĐ-CP Về theo dõi tình hình thi hành pháp luật. : (File đính kèm)

- Thông tư 14/2014/TT-BTP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật. (File đính kèm)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Xem tin theo ngày
Ngày