ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - KHẨN TRƯƠNG - AN TOÀN - HIỆU QUẢ                                                                                                                                                                     MAUR - CHUNG TAY KẾT NỐI MỞ LỐI TƯƠNG LAI

 

video

The player will show in this paragraph

LIÊN KẾT WEB

văn bản quy phạm pháp luật
Công văn số 1119/SNV-CCVC và Quyết định số 67/2017/QĐ-UBND

       Công văn số 1119/SNV-CCVC về triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh: (File đính kèm) 

      Quyết định số 67/2017/QĐ- UBND ban hành Quy định về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức vào người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh: (File đính kèm)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Xem tin theo ngày
Ngày