"ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO - TĂNG TỐC - AN TOÀN - HIỆU QUẢ"

 

video

The player will show in this paragraph

LIÊN KẾT WEB

văn bản quy phạm pháp luật
Nghị định số 97/2018/NĐ-CP và Luật số: 20/2017/QH14

Nghị định số 97/2018/NĐ-CP Nghị định về vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của chính phủ (File đính kèm) 

Luật số: 20/2017/QH14 Luật quản lý nợ công (File đính kèm).

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Xem tin theo ngày
Ngày