"Công chức viên chức Ban Quản lý Đường sắt đô thị nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành hiến pháp và pháp luật"

 

video

The player will show in this paragraph

LIÊN KẾT WEB

văn bản quy phạm pháp luật
Nghị định số 97/2018/NĐ-CP và Luật số: 20/2017/QH14

Nghị định số 97/2018/NĐ-CP Nghị định về vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của chính phủ (File đính kèm) 

Luật số: 20/2017/QH14 Luật quản lý nợ công (File đính kèm).

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Xem tin theo ngày
Ngày