ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - KHẨN TRƯƠNG - AN TOÀN - HIỆU QUẢ                                                                                                                                                                     MAUR - CHUNG TAY KẾT NỐI MỞ LỐI TƯƠNG LAI

 

video

The player will show in this paragraph

Giới thiệu tuyến metro1

LIÊN KẾT WEB

video

MÔ PHỎNG GA NHÀ HÁT THÀNH PHỐ THUỘC TUYẾN METRO SỐ 1 (BẾN THÀNH - SUỐI TIÊN) (8/6/2020 02:27)

Các tin khác:
Chính thức thông tuyến toàn dự án tuyến metro số 1 (Bến thành – Suối tiên) (19/2/2020 01:23)
Bảng tin thực hiện các dự án đường sắt đô thị TPHCM tháng 10/2019 (6/11/2019 09:20)
Bảng tin thực hiện các dự án đường sắt đô thị TPHCM tháng 9/2019 (1/10/2019 03:21)
Bài hát "Tự hào Metro Thành phố Hồ Chí Minh" (13/9/2019 02:25)
HCMC MAUR 12 năm hành trình kết nối (2/11/2016 01:55)
Góp ý sửa đổi đoàn tàu tuyến metro số 1 (28/9/2015 02:25)
Xem tin theo ngày
Ngày