ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - KHẨN TRƯƠNG - AN TOÀN - HIỆU QUẢ                                                                                                                                                                     

 

video

The player will show in this paragraph

Giới thiệu tuyến metro1

LIÊN KẾT WEB

video

MÔ PHỎNG GA NHÀ HÁT THÀNH PHỐ THUỘC TUYẾN METRO SỐ 1 (BẾN THÀNH - SUỐI TIÊN) (8/6/2020 02:27)

Các tin khác:
Chính thức thông tuyến toàn dự án tuyến metro số 1 (Bến thành – Suối tiên) (19/2/2020 01:23)
Bảng tin thực hiện các dự án đường sắt đô thị TPHCM tháng 10/2019 (6/11/2019 09:20)
Bảng tin thực hiện các dự án đường sắt đô thị TPHCM tháng 9/2019 (1/10/2019 03:21)
Bài hát "Tự hào Metro Thành phố Hồ Chí Minh" (13/9/2019 02:25)
HCMC MAUR 12 năm hành trình kết nối (2/11/2016 01:55)
Góp ý sửa đổi đoàn tàu tuyến metro số 1 (28/9/2015 02:25)
Xem tin theo ngày
Ngày